ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การจัดซื้อจัดจ้าง
>>

 
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๓๑๘ ล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
>>

 
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารโรงอาหารเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
>>


 
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
>>
 
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
>>
 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่ ๐๑/๒๕๖๒  การซื้อรายการครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการ