ภาพกิจกรรม
25 มิถุนายน 2565 โรงเรียนกงหราพิชากรจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 โรงเรียนกงหราพิชากรจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจถึงกฎระเบียบโรงเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อีกทั้งยังทำให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูที่ปรึกษาและรับทราบข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียน และความประพฤติ พร้อมทั้งหาแนวทางดูแลช่วยเหลือร่วมกัน พร้อมกันนี้โรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรเรียนดีให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา

โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2565,15:03   อ่าน 39 ครั้ง