ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2563
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี 2563
ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
การดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563