ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนกงหราพิชากร ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ.2565 และมีกำหนดการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม
พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น.–12.00 น. บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งแนวปฏิบัติในวันสอบคัดเลือก ดังไฟล์แนบ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,15:39   อ่าน 659 ครั้ง