ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่บทสรุป ของนายขรรค์ชัย เหน็บบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนกงหราพิชากร
ชื่อผลงาน                          รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ  โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง   ปีการศึกษา 2563   
ผู้รายงานนายขรรค์ชัย เหน็บบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงหราพิชากร
ปีที่รายงานปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2565,20:28   อ่าน 429 ครั้ง