ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเร
    ด้วยโรงเรียนกงหราพิชากร  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
สังกัดโรงเรียนกงหราพิชากร  อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๕๙๖๕  ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ เรื่องการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนกงหราพิชากร  ดูรายละเอียดที่ไฟล์แนบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 289 ครั้ง