ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายขรรค์ชัย เหน็บบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนกงหราพิชากร

นายณรงค์ ทองเทพ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา