ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางอุไร พรหมปาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/08/2011
ปรับปรุง 06/12/2018
สถิติผู้เข้าชม 411238
Page Views 523195
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกงหราพิชากร คลองทรายขาว กงหรา 074 687028
2 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สมหวัง กงหรา 0-74 61-4545
3 โรงเรียนประชาบำรุง ตะโหมด ตะโหมด 074 632197
4 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ฝาละมี ปากพะยูน 074 697639
5 โรงเรียนตะแพนพิทยา ตะแพน ศรีบรรพต 074 650054
6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง 0 74 61 2146