ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : ผลการสอบ Onet ม.3 ปีการศึกษา 2556
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2557,12:19   อ่าน 1217 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนกงหราพิชากร ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้จำนวน 10 คน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2557,10:55   อ่าน 1170 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนโรงเรียนกงหราพิชากรได้เข้าร่วมโครงการ\\
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2557,11:24   อ่าน 1463 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่
ชื่อนักเรียน : นางสาวสริตา พรหมปลัด
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2554,11:45   อ่าน 1435 ครั้ง